Autor: dr inż. Adam Zalewski

Kontakt w sprawie dydaktyki i nauki: adam.zalewski@pw.edu.pl

Kontakt w sprawie praktyk na WIP PW: praktyki_wip@wp.pl